» » Google lập nhóm khởi nghiệp tự thân: Có ý tưởng, sẽ có tiền khởi nghiệp

Google lập nhóm khởi nghiệp tự thân: Có ý tưởng, sẽ có tiền khởi nghiệp

Đầu tư vào chính những hạt giống nảy mầm từ công ty, đó là quyết định của Google nhằm giữ chân những nhân sự giỏi nhất của mình.

Google đang phải đối mặt với tình trạng nhiều nhân sự cao cấp của họ rời khỏi bộ máy vì theo đuổi những ý tưởng khởi nghiệp mới của bản thân. Để giải quyết điều này, gã khổng lồ tìm kiếm đang lên kế hoạch xây dựng một quỹ khởi nghiệp, nhằm đầu tư cho sự phát triển của chính những nhân viên đang làm việc tại nơi này.

Theo đó, kế hoạch này sẽ được biết đến với tên gọi Area 120. Nó được quản lý bởi hai lãnh đạo cao cấp Don Harrison và Bradley Horowitz, những người đã có quá nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Google.


Area 120 được tạo ra để lắng nghe các ý tưởng khởi nghiệp từ chính những nhân viên đang làm việc tại Google. Nếu những ý tưởng này cho thấy tầm nhìn và khả năng phát triển hiệu quả, chúng sẽ được cấp tiền để đầu tư nhằm mở rộng dự án.

Bằng biện pháp này, Google sẽ có thể giữ chân được những nhân sự giỏi nhất của mình và tránh họ bị xao nhãng về vấn đề tương lai. Nếu các dự án khởi nghiệp hoạt động hiệu quả, gã khổng lồ tìm kiếm hoàn toàn chấp thuận cho những nhân sự của mình được quyền tách công ty để phát triển cá nhân. Tất nhiên Google sẽ đóng vai trò như một cổ đông tham gia vào việc đặt nền móng cho dự án. Lúc này, cả Google và những nhân viên của họ đều có lợi.

Theo Theinformation